اعضاء هیئت مدیره

احمد جعفری

سمت: مدیرعامل

سوابق تحصیلی:
* دیپلم مهندسی هیدرولیک- IHE دلفت هلند
* مهندسی آبیاری و آبادانی از دانشگاه تهران
۳۹سال سابقه کار مفید مطالعاتی و اجرایی در مهندسین مشاور عمران زمین، مهاب قدس، پویاب و پراهوم

رضا کیانی

سمت: رییس هیئت مدیره و مدیر مطالعات مکانیک خاک و سازه

سوابق تحصیلی:
* فوق لیسانس عمران- مکانیک خاک و مهندسی پی- دانشگاه تهران
* لیسانس مهندسی عمران- عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۹ سال سابقه کار مفید و موثر مطالعاتی در مهندسین مشاور پویاب، پندام و پراهوم

سوسن رضایی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر مطالعات منابع آب و مهندسی رودخانه

سوابق تحصیلی:
* کارشناسی آبیاری و آبادانی از دانشگاه تهران
۳۱ سال سابقه مفید و موثر مطالعاتی در مهندسین مشاور پویاب و پراهوم

عضویت در مجامع و انجمن‌ها