معرفی شرکت

زمینه فعالیت

 • شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی و تحت فشار)
 • سدسازی و نیروگاه برقابی کوچک و بررسی و علاج‌بخشی سدهای مخزنی
 • حفاظت و مهندسی رودخانه و تالاب‌ها
 • ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال شرب، کشاورزی و صنعت
 • تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی
 • مطالعات منابع آب و بیلان آب سطحی و زیرزمینی (منابع و مصارف
 • مطالعات اجتماعی و نظام بهره‌برداری
 • بهره‌برداری و نگهداری از سدهای مخزنی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی

رتبه بندی شرکت

 • رتبه یک شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • رتبه سه حفاظت و مهندسی رودخانه
 • رتبه سه سدسازی
 • رتبه سه تاسیسات آب و فاضلاب