وبینار آموزشی

برگزاری وبینار «راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری»

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور در سال 1400، کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی نسبت به برگزاری وبینار آموزشی معرفی…

ادامه مطلب