ساماندهی رودخانه اسفیدان

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: روستای اسفیدان- استان خراسان شمالی- شمال شرق ایران
 • نوع فعالیت:
  • حفاظت باغ های قدیمی در مقابل سیل و تثبیت رودخانه
  • بازسازی جاده دسترسی روستاها از رودخانه
  • حفاظت سواحل رودخانه با احداث خاکریز و دیوار گابیون
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول، دوم و سوم

مشخصات عمومی:

 • مساحت حوضه آبریز: ۹۰ کیلومتر مربع
 • طول رودخانه: ۵ کیلومتر (محدوده مطالعاتی)
 • عرض متوسط رودخانه: ۱۲-۴۱ متر
 • آبدهی طراحی: ۶۹ مترمکعب بر ثانیه

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • اصلاح مقطع رودخانه
 • حفاظت سواحل رودخانه
 • سازه‌ کنترل فرسایش بستر
 • سازه خروجی و آبگیر
 • پل عابر پیاده از میان روستای اسفیدان
 • جاده دسترسی روستا