ساماندهی رودخانه فیروزه- شاهجوب

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: بجنورد در استان خراسان شمالی- واقع در شمال شرق ایران
 • نوع فعالیت:حفاظت اراضی کشاورزی و شهر بجنورد در مقابل سیل و تثبیت رودخانه
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول و دوم و سوم

مشخصات عمومی:

 • مساحت حوضه آبریز: ۲۷۵، ۳۴۰، ۴۴۰ کیلومتر مربع
 • طول رودخانه: ۱۴ کیلومتر (محدوده مطالعات)
 • عرض رودخانه: ۳ تا ۱۵ متر
 • دبی طراحی: ۶۲CMS(با دوره بازگشت ۲۵ساله)، ۱۴۹CMSو ۱۹۱CMS(با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله)

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • اصلاح مقطع و مسیر رودخانه
 • حفاظت سواحل رودخانه
 • تثبیت بستر رودخانه
 • سازه‌های کنترل فرسایش بستر
 • کنترل سیلاب بوسلیه دایک
 • بازگشایی مجرا (۸-۱۵ متر)
 • سازه‌های خروجی
 • پل عابر