تعیین حد حریم و بستر رودخانه گرگانرود (تمام بازه‌ها)

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: کلاله- استان گلستان- شمال ایران
 • نوع فعالیت: تعیین حد بستر و حریم رودخانه
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای گلستان
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول

مشخصات عمومی:

 • رودخانه قرناوه، گلیداغ، ساری‌سو، زاو، گرگانرود و آق سو
 • دبی طراحی: ۱۱۰، ۳۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۱۲مترمکعب بر ثانیه
 • طول رودخانه‌‌ها: ۲۵۰کیلومتر
 • عرض متوسط رودخانه: ۱۰-۱۰۰ متر

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • مطالعات هیدرولوژی
 • بررسی‌های حقوقی و اجتماعی
 • مطالعات هیدرولیک، فرسایش و رسوب
 • مطالعات ریخت شناسی
 • پهنه‌بندی سیل
 • ملاحظات زیست‌محیطی
 • تعیین حد بستر و حریم و موقعیت روپرها
 • تهیه اسناد مناقصه روپرگذاری