شبکه آبیاری و زهکشی استلج

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: ۱۲۵ کیلومتری قزوین
  • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای قزوین
  • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول

مشخصات شبکه آبیاری:

  • کل مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری: ۵۶۲ هکتار
  • سطح اراضی بهبود: ۴۳۰ هکتار
  • سطح اراضی توسعه: ۱۳۲ هکتار
  • حجم آب سطحی: ۴/۷ میلیون مترمکعب
  • حجم آب زیرزمینی: ۱/۴ میلیون مترمکعب

روش‌های آبیاری:

  • مساحت تحت پوشش آبیاری سطحی: ۲۹۴ هکتار
  • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره‌ای: ۲۶۸ هکتار

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

شبکه آبیاری: سد انحرفی:
طول لوله اصلی: ۶ کیلومتر
طول کانال درجه ۲: ۱۶ کیلومتر
طول تاج: ۳۴۲متر
حجم آبگیر: ۵ مترمکعب بر ثانیه
طول حوضچه رسوبگیر: ۱۰ متر
ارتفاع سد از پی: ۳۴ متر