تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه اوغان

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: بین گالیکش و مینودشت- استان گلستان- شمال ایران
 • نوع فعالیت: حفاظت شهر گالیکش و زمین‌های کشاورزی در مقابل سیل و تثبیت رودخانه
 • تعیین موقعیت روپرها
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای گلستان
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول و دوم

مشخصات عمومی:

 • مساحت حوضه آبریز: ۳۹۵ کیلومتر مربع
 • طول رودخانه: ۲۰ کیلومتر
 • عرض متوسط رودخانه: ۲۰ تا ۵۰ متر
 • دبی طراحی: ۲۹۷CMS(با دوره بازگشت ۲۵ساله)، ۸۲۵CMS(با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله)

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • اصلاح مقطع رودخانه
 • حفاظت سواحل رودخانه
 • تثبیت بستر رودخانه
 • سازه‌های کنترل فرسایش بستر
 • کنترل سیلاب بوسلیه دایک و دیواره
 • بازگشایی مجرا
 • سازه‌های خروجی
 • ترفیع دیواره‌های موجود