تعیین حد بستر و حریم رودخانه کنجانچم

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: شهر مهران در استان ایلام- غرب ایران
 • نوع فعالیت: حفاظت ساحل چپ رودخانه
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای ایلام
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مراحل اول و دوم و سوم

مشخصات عمومی:

 • مساحت حوضه آبریز: ۱۲۵۰کیلومتر مربع
 • طول رودخانه: ۱۰ کیلومتر
 • عرض متوسط رودخانه: ۲۰۰-۸۰۰ متر
 • آبدهی طراحی: ۷۲۴ مترمکعب بر ثانیه (با دوره بازگشت ۵۰ ساله)

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • حفاظت ساحل رودخانه (ریپ رپ، دیوارهای گابیونی)
 • کنترل سیلاب با استفاده از دایک
 • انسداد مجرای فرار آب و اصلاح مسیر
 • تعیین حد بستر و حریم