ساماندهی رودخانه گاوی

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: شهر مهران در استان ایلام- غرب ایران
 • نوع فعالیت:حفاظت اراضی کشاورزی و شهر مهران در مقابل سیل و تثبیت رودخانه
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای ایلام
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مراحل اول، دوم و سوم

 
مشخصات عمومی:

 • مساحت حوضه آبریز: ۶۸۲ کیلومتر مربع
  طول رودخانه: ۲۷کیلومتر
  عرض متوسط رودخانه: ۳۰۰-۶۰۰ متر
  دبی طراحی: ۵۷۰ مترمکعب بر ثانیه (با دوره بازگشت 100 ساله)

 
حفاظت در مقابل خطر وقوع سیل :

 • شهر مهران
 • شبکه آبیاری کنجانچم
 • اراضی کشاورزی
 • سواحل رودخانه

 
اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • ساماندهی مجرای رودخانه
 • حفاظت سواحل رودخانه
 • تثبیت بستر رودخانه
 • کنترل سیلاب بوسلیه دایک
 • بازگشایی مجرا
 • سازه‌های آبگیری
ساماندهی بازه اول رودخانه گاوی ساماندهی بازه دوم رودخانه گاوی
بازگشایی مجرا میانی و تسطیح کلی بستر رودخانه (۱۰/۵ کیلومتر)

احداث خاکریزهای حفاظتی (۴۷۲۶ متر در ساحل راست)

احداث خاکریزهای حفاظتی (۴۱۲ متر در ساحل چپ)

شیب‌زنی و پایدارسازی دیواره رودخانه

اجرای پوشش‌های سنگچینی برای حفاظت سواحل رودخانه و خاکریزها

احداث جاده سرویس روی خاکریزها

احداث آبنما سنگ و ملات به عرض حدود ۶متر و طول ۸۲۵ متر در پایین‌دست امامزاده سید حسن

عملیات پاکسازی مسیر، جمع‌آوری زباله‌های شهری و صنعتی و پاکسازی

احداث دیواره سنگ و ملات

احداث آب‌شکن‌ها

شیب‌زنی، ایجاد پوشش سنگی و پایدارسازی دیواره رودخانه

احداث خاکریز حفاظتی و جاده سرویس

احداث سازه‌های حفاظتی و عرضی زیرگذر، آبنما سنگ و غیره