شبکه اصلی آبیاری و زهکشی زنوز

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: ۹۰ کیلومتر از تبریز
  • کارفرما: آب منطقه ای آذربایجان شرقی
  • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول، دوم و سوم

مشخصات شبکه آبیاری:

  • کل مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری: ۲۰۰۰ هکتار
  • سطح اراضی بهبود: ۲۰۰۰ هکتار
  • حجم آب سطحی: ۱۰/۵ میلیون مترمکعب

روش‌های آبیاری:

  • مساحت تحت پوشش آبیاری سطحی: ۷۰۰ هکتار
  • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانیتحت فشار: ۱۰۵۰ هکتار
  • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره‌ای: ۴۵۰ هکتار

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

شبکه آبیاری: سد خاکی کوتاه چوخورزمی: سد انحرفی:
طول کانال اصلی: ۳۴۰ متر
طول لوله فولادی: ۱۲ کیلومتر
قطر: ۴۵۰- ۷۰۰ میلیمتر
طول لوله های پلی اتیلن: ۱۲/۵ کیلومتر
قطر: ۱۶۰-۴۰۰ میلیمتر
نوع: خاکی با هسته رسی
ارتفاع: ۱۷ متر
حجم مخزن: ۷۰۰۰۰۰ متر مکعب
عرض تاج: ۷متر
عرض متوسط پی: ۴۰ متر
طول سرریز: ۲۵ متر
حجم آبگیر: ۲ مترمکعب بر ثانیه
طول حوضچه آرامش: ۲۰ متر
ارتفاع سد از پی: ۶/۵ متر
طول حوضچه رسوبگیر: ۴۰ متر