شبکه آبیاری و زهکشی ساواشی

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: شمال شهر فیروزکوه
  • کارفرما: آب منطقه‌ای تهران
  • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول

مشخصات شبکه آبیاری:

  • کل مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری: ۲۴۶۰ هکتار
  • سطح اراضی بهبود: ۱۰۶۰ هکتار
  • سطح اراضی توسعه: ۱۴۰۰ هکتار
  • حجم آب سطحی: ۱۷ میلیون مترمکعب

روش‌های آبیاری:

  • مساحت تحت پوشش آبیاری سطحی: ۸۲۰ هکتار
  • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی تحت فشار: ۱۳۰۰ هکتار
  • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره‌ای: ۳۴۰ هکتار

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

شبکه آبیاری: سد انحرفی:
طول کانال اصلی: ۲۹۰۰ متر
قطر: ۶۰۰-۷۰۰ میلیمتر
خط لوله اصلی: ۱۴ کیلو متر
طول کانال درجه ۲: ۲۱ کیلومتر
طول زهکش اصلی: ۴/۷ کیلومتر
طول سرریز: ۱۱ متر
حجم آبگیر: ۱ مترمکعب بر ثانیه
طول حوضه: ۱۵ متر
ارتفاع سد از پی: ۴/۵ متر